Voorwaarden

Onze visie

Leveringsvoorwaarden voor Vast
Versie april 2021
Vastcontract leveringsvoorwaarden elektriciteit - Bijlage E1 - Versie 2021
Vastcontract leveringsvoorwaarden gas - Bijlage E2 - Versie 2021

Versie november 2018
Vastcontract leveringsvoorwaarden elektriciteit - Bijlage E1 - Versie 2018Vastcontract leveringsvoorwaarden gas - Bijlage E2 - Versie 2018

Leveringsvoorwaarden voor Flex
Versie april 2021
Flexcontract leveringsvoorwaarden uurprijs elektriciteit - Bijlage D1 - Versie 2021
Flexcontract leveringsvoorwaarden dagprijs gas - Bijlage D2 - Versie 2021

Versie januari 2020
Flexcontract leveringsvoorwaarden uurprijs elektriciteit - Bijlage D1 - Versie 2020
Flexcontract leveringsvoorwaarden dagprijs gas - Bijlage D2 - Versie 2020

Versie januari 2018
Flexcontract leveringsvoorwaarden uurprijs elektriciteit - Bijlage D1 - Versie 2018
Flexcontract leveringsvoorwaarden dagprijs gas - Bijlage D2 - Versie 2018

Leveringsvoorwaarden voor Model
Versie februari 2018
Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)
Algemene voorwaarden voor Vast, Flex en Model

Versie december 2021
Gedragscode consument en energieleverancier
Versie januari 2020
Algemene voorwaarden voor consument en zakelijke kleinverbruikaansluitingen 2017 - Bijlage B1 - Versie 2020

Versie november 2018
Algemene voorwaarden voor consument en zakelijke kleinverbruikaansluitingen 2017 - Bijlage B1 - Versie 2018

Versie december 2019
Privacybeleid
Versie december 2021
Kwaliteitscriteria (Bijlage B2)
Versie februari 2018
Kwaliteitscriteria (Bijlage B2)
Voorwaarden MijnOmgeving / App

Versie januari 2018
Aansluit- en Transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas
Modelformulier voor ontbinding / herroeping contract (Bijlage C)